Zápisník

Zhodnocení jarního koncertu

2010

Napsal: Vladislav Hadáček

Nádherné sobotní odpoledne 17. dubna přilákalo do baziliky Navštívení Panny Marie v milevském klášteře příznivce sborového zpěvu. Konal se zde Velký jarní koncert, pořádaný Milevským smíšeným pěveckým sborem, Domem kultury a Řeholním domem premonstrátů Milevsko.

Společný koncert pěveckých sborů, jak jsme již dříve informovali, se konal také na počest jubilanta táborského Hlaholu, který letos oslavuje 150. výročí svého založení. Všechny tři sbory Hlahol, Slavík Pacov a náš milevský sbor se sešly již před druhou hodinou odpoledne na zkoušce společně zpívaných skladeb v Latinské škole. Zde bylo také malé občerstvení ve formě různých sladkostí, teplých i studených nápojů, které zabezpečily členky našeho Milevského sboru spolu s řeholním domem. Společná zkouška se pak ještě opakovala v bazilice.

Vlastní koncert se konal od 17 hodin. Zahájil ho děkan Milevského kláštera Jakub Berka. Přivítal všechny přítomné i účastníky pěveckých sborů. Vzpomněl při této příležitosti na oběti katastrofy polského letadla s vládní delegací u Smolenska. Závěrem svého vystoupení popřál všem přítomným nádherný duchovní zážitek.

Koncert zahájil Milevský smíšený sbor pod vedením sbormistryně Anděly Maršálkové. V Průběhu vystoupení se vystřídaly sólistky Libuše Vlnová v písni Ave Maria a Barbora Ondrušková – Nedvědová v písni Sometimes I feel. Na klavír doprovázela Miroslava Koutníková.

V další části koncertu vystoupil se svým repertoárem pěvecký smíšený sbor Slavík z Pacova, řízený sbormistryní Lenkou Klátilovou. Třetí část koncertu patřila jubilantovi, smíšenému pěveckému sboru Hlahol se svým sbormistrem Zdeňkem Benešem.

Na závěr pak nastoupilo všech osmdesát účinkujících ze tří sborů, aby společně zazpívali sklady Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. V této části se postupně při dirigování vystřídali všichni tři sbormistři. Vyvrcholením koncertu bylo přednesení čtyř částí Smetanovy České písně pod vedením Zdeňka Beneše a za klavírního doprovodu Hany Semerádové. Po ukončení koncertu a za zaslouženého potlesku obdrželi obě sbormistryně, sólistky, dámy doprovázející na klavír i sbormistr Zdeněk Beneš květinové dary.

Jarní koncert byl pro všechny přítomné i účinkující opravdu velkým zážitkem který se v Milevsku nebude zas tak brzy opakovat. Tento společný koncert není posledním. V tomto složení a s připraveným repertoárem vystoupí všechny tři sbory 22. května v Táboře a 5. června v Pacově.