Zápisník

Ve sboru už také začínáme

2010

Napsal: Vladislav Hadáček

Stejně tak jako žáci a studenti většiny škol započali nový školní rok, tak také náš Milevský pěvecký smíšený sbor se sešel první zářijové pondělí 6. září na pravidelnou zkoušku našeho sboru. Podzimní činnost jsme prakticky zahájili již 29. srpna.

Zúčastnili jsme se v 10 hodin mše svaté v kostele sv. Bartoloměje, patrona našeho města a přispěli k její slavnostní atmosféře. Ta se zde tradičně koná za město Milevsko. Jsou zde přítomni přední představitelé našeho města v čele se starostou. Tak tomu bylo i letos. Během mše svaté od našeho sboru zazněla celá Missa Brevis od Zdeňka Lukáše a další sakrální skladby.

Ve své řeči na závěr slavnostní mše poděkoval děkan Jakub Berka také našemu sboru a sbormistryni Anděle Maršálkové za pěkné dokreslení slavnostního průběhu mše. Po skladně Canticorum Jubilo od Georga Fridricha Händela z roku 1748 zpívané na závěr se nám dostalo dokonce potlesku od přítomných věřících.