Zápisník

Velký jarní koncert

2010

Napsal: Vladislav Hadáček

V letošním desátém čísle Milevských novin jsme informovali o připravovaném společném jarním koncertu Milevského smíšeného sboru, táborského Hlaholu, slavícího 150 let od svého vzniku a smíšeného pěveckého sboru Slavík z Pacova.

Nejprve něco více o jubilantovi, smíšeném pěveckém sboru Hlahol z Tábora. Pěvecký sbor byl založen jako mužský zpěvácký spolek 16. června 1860. Prvním sbormistrem byl František Endrle. V roce 1864 sbor při zvláštní příležitosti dirigoval Bedřich Smetana a v roce 1879 byl pořádán koncert pod vedením Antonína Dvořáka. Spolek přijal název Hlahol v roce 1895, kdy se staly jeho členkami také ženy. Významně se do jeho historie zapsal profesor Josef Vycpávek, velký sběratel lidových písní a tanců, také na Táborsku. Na počátku 20. století vykonával v Hlaholu funkci starosty. Od roku 1929 až do roku 1966 vedl sbor Vladimí Stopek, přítel národního umělce Jindřicha Jindřicha. Toto přátelství bylo významným přínosem pro další uměleckou činnost Hlaholu.

Čestnými členy sboru v době svého života se stali skladatelé Antonín Dvořák, Jan Malát, táborský rodák Oskar Nedbal, Josef Suk, Vítězslav Novák, básník Adolf Heyduk a František Bolech, sbormistr filharmonického spolku v Táboře.

V letech 1972 – 1997 stál v čele sboru sbormistr Stanislav Pešička. Milevské veřejnosti je znám jako učitel a sbormistr ženského pěveckého sboru Jednoty. Repertoár Hlaholu výrazně obohatil o skladby současných autorů např. Zdeněk Lukáš, Petr Eben, Jiří Laburda. Od roku1998 je sbormistrem Zdeněk Beneš.

Sbor každoročně pořádá samostatně koncerty a uskutečňuje četná příležitostná vystoupení, spolupracuje s řadou pěveckých sborů doma i v zahraničí. Vystupoval v Německu, Rakousku, Francii, Maďarsku, Dánsku a Švédsku. Zúčastnil se také mezinárodního festivalu duchovní hudby Coventry ve Velké Británii. Za dlouholetou činnost byla sboru udělena medaile Ministerstva kultury ČR. V repertoáru vychází z tradic české hudby, zpívá skladby všech slohových období, sborové úpravy lidových písní, díla našich i zahraničních autorů i skladatelů současné tvůrčí scény.

Současný dirigent Hlaholu Zdeněk Beneš je členem sboru od roku 1974. V roce 1998 plně přebírá řízení sboru od Stanislava Pešičky. V současné době působí jako pedagog v ZUŠ O. Nejedlého a v Gymnaziu Pierra de Coubertina v Táboře. Byl oceněn Zlatým odznakem Unie Českých pěveckých sborů a v roce 2000 mu byla udělena Cena města Tábora za aktivní činnost v oblasti zpěvu a hudby.

Také v Pacově má sborový zpěv dlouholetou tradici. Původní sbor Slavík vznikl již v roce 1874. S malými přestávkami vystupoval až do začátku 2. světové války.

Současný smíšený pěvecký sbor Slavík obnovil svou činnost v roce 1972 a v této podobě zpívá až do dnešních dnů. Největší zásluhu na obnovení činnosti sboru měl sbormistr Karel Zamrazil, učitel ZUŠ v Pacově. Sbor dirigoval 25 let. V té době sbor účinkoval v řadě vystoupení doma i v zahraničí. Dirigování sboru pak převzal Stanislav Pešička, o kterém jsme se již zmínili v souvislosti s táborským Hlaholem. Působil zde až do roku 2008. Také pod jeho vedením se sbor zúčastnil řady festivalů doma i v cizině a vždy úspěšně reprezentoval naši vlast. Stanislav Pešička si vychoval svého nástupce, dirigenta Lenku Klátilovou, pod jejímž vedením Slavík zpívá dál.

Každý ze sborů předvede ze svého repertoáru samostatně čtyři skladby. Společně pak budou zpívat Českou píseň a Heslo od Bedřicha Smetany, další písně v úpravě Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.

Přijďte se s námi podělit o pěkný kulturní zážitek do Milevského kláštera. Koncert se bude konat v bazilice Navštívení Panny Marie v sobotu 17. dubna od 17 hodin. Výhodnější předprodej vstupenek je v Infocentru, Milevském klášteře a Domě kultury.