Zápisník

Vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje byl úspěšný

23 prosinec
2009

Napsal: Vladislav Hadáček

O Vánoční koncert v předvečer Štědrého dne byl opět velký zájem milevské veřejnosti. Před zaplněným kostelem sv. Bartoloměje vystoupil nejprve Milevský dětský sbor za řízení sbormistryně Anděly Maršálkové. Děvčata oblečená ve svých bílým pončech, zazpívala šest skladeb vánočního repertoáru zakončených vánočním spirituálem Dobrou zprávu hlásej. Dětský sbor doprovázeli v průběhu jeho vystoupení mladí umělci Veronika Skalická na klavír, Hana Řežábková na flétnu, Hana Sedláčková housle a Jan Buriánek na kytaru. Všem jmenovaným byly jako poděkování předány květinové dary.

V další části koncertu si přítomní vyslechli tři skladby ze sbírky Vánoce od Bohuslava Martinů, a to Saně, Vánoční koleda a Dětská ukolébavka, které zahrál Písecký komorní orchestr pod taktovkou Jaroslava Vodňanského.

Následovala očekávaná Česká mše vánoční J. J. Ryby přednesená Milevským smíšeným pěveckým sborem a Píseckým komorním orchestrem za řízení Jaroslava Vodňanského. Pěvecké sólové party zazpívali sólisté Lenka Bartošíková (soprán), Hana Černíková (alt), Dušan Růžička (tenor) a Tomáš Bartůněk (bas).

Koncert byl zakončen všemi účinkujícími již tradičně směsí nejoblíbenějších vánočních koled od Karla Steckera. Všechna vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem. Po skončení koncertu obdrželi oba dirigenti Anděla Maršálková a Jaroslav Vodňanský i všichni sólisté květinové dary.

Starosta města Milevska Zdeněk Herout poděkoval všem účinkujícím za krásný zážitek a popřál všem účastníkům koncertu příjemné prožití nastávajících vánočních svátků, pevné zdraví a úspěšný rok 2010. Po něm vystoupil také děkan Jakub Berka. Připomenul význam přicházejících svátečních dnů a popřál všem, aby betlémské světlo, rozdávané milevskými skauty před kostelem, přineslo své poselství klidu a pohody do vašich domovů.