Zápisník

Milevský smíšený pěvecký sbor rokoval

1 únor
2009

Napsal: Vladislav Hadáček

Členové Milevského smíšeného pěveckého sboru se sešli v pondělí 5. ledna v restauraci Harlekýn v Domě kultury a místo první letošní řádné zkoušky hodnotili uplynulý rok a plánovali, co se bude dít v roce následujícím.

Při běžné zkoušce není na tyto debaty dostatek prostoru, a tak zde padla řada návrhů, které musí výbor sboru nyní prověřit a zpracovat do celoročního plánu. Kromě některých zahraničních zájezdů padl také návrh, aby při tradičním vánočním koncertu opět zazněla vánoční mše J. J. Ryby za doprovodu píseckého komorního orchestru PIKO. Uvažuje se také o dalších akcích doma.

Na všechny akce je totiž třeba získat bohaté sponzory, a to je v současné době stále více problematické.

Prezidentka sboru Helena Pecháčková poděkovala všem členům sboru za dobrou práci v roce 2008, především sbormistryni Anděle Maršálkové za celkovou odbornou činnost se sborem a za trpělivé vedení nácviků po celý rok. Dále poděkovala za obětavou práci členů výboru, zejména Jaroslavu Pejšovi a Jarmile Šikové. Také jménem všech popřála hodně brzké uzdravení a návrat do sboru Vladislavu Hadáčkovi, který se v těchto dnech dožil svých 70. let.

Kromě diskuse se také dobře jedlo a něco i vypilo. Nakonec došlo i na zpívání, většinou sborových písní, ale i lidových písniček. Všichni se rozešli o něco později než z běžné zkoušky, něco po desáté hodině večerní.

Milevský smíšený sbor se ale stále pravidelně schází a nacvičuje, a tak o něm určitě během letošního roku častěji uslyšíte.