Zápisník

Milevský smíšený sbor slavil s Hlaholem v Táboře

2010

Napsal: Vladislav Hadáček

V soboru 22. května se Milevský smíšený pěvecký sbor zúčastnil slavnostního koncertu pod názvem Plynutí času, uspořádaného u příležitosti výročí 150 let založení táborského pěveckého sboru Hlahol. Stejný název má i výstava v Bechyňské věži s dokumenty historie sboru, kterou jsme před koncertem navštívili.

Koncert se konal v malém sále divadla Oskara Nedbala v Táboře od 19 hodin. Byl hlavní oslavou 150. výročí trvání Hlaholu, kterou s ním společně slaví náš smíšený sbor a pacovský Slavík. První koncert byl u nás Milevsku v klášterní bazilice 17. dubna a po Táboru budou oslavy ještě pokračovat 5. června v Pacově.

Po úvodním slovu koncert zahájily všechny sbory skladbou B. Smetany Věno za řízen sbormistra Zdeňka Beneše. Následovalo vystoupení historika Dr. Zíky, který hovořil o historii Hlaholu. Potom se postupně vystřídaly při dirigování společně nastudovaných skladeb i obě sbormistryně. Anděla Maršálková u skladeb Šípek a Slavkovské polečko a Lenka Klátilová při skladbě Láska opravdivá od L. Janáčka. Do přestávky ještě samostatně vystoupil Milevský smíšený sbor a pacovský Slavík s připraveným repertoárem.

Na scénu se pak vrátily všechny tři sbory, aby se zúčastnily křtu nového CD, prvního sborového alba se skladbami českých skladatelů 19. a 20. stolení s názvem Plynutí času za účasti hudebního skladatele a pedagoga Jiřího Laburdy, rodáka ze Soběslavi.

Po přestávce v rámci svého repertoáru uvedl Hlahol také skladbu Dva hymny, kterou Jiří Laburda věnoval sboru ke 150. výročí jeho založení. Nové CD bylo možno při této příležitosti také zakoupit.

Následovala řada gratulantů. Jedním z prvních byl senátor Pavel Eybert, dále zástupce divadla Oskara Nedbala, táborské československé církve husitské. S gratulací a věcnými dary přijeli také zástupci smíšeného pěveckého sboru ze Schwarzbachu mn. Sallou, prezident sboru Willi Träger a sbormistryně Urschula Kofer. Byla přečtena gratulace pěveckého sboru z Brém v Německu. S gratulací a dárky samozřejmě přišli i zástupci obou pěveckých sborů, které s Hlaholem toto jubileum slaví.

Na závěr byla společně zazpívána Česká píseň od B. Smetany za řízení Zdeňka Beneše. Za potlesku zaplněného sálu byly předány květinové dary sbormistryním Anděle Maršálkové a Lence Klátilové, sbormistru Zdeňku Benešovi, Haně Semerádové a Mirce Koutníkové, které sbory doprovázely na klavír. Znovu se všichni sejdeme začátkem června v Pacově.