Zápisník

Koncert Milevského smíšeného sboru

2010

Napsal: Vladislav Hadáček

Je již zažitou tradicí, že náš sbor každoročně uspořádá svůj jarní koncert a pozve některý spřátelený pěvecký sbor z okolí. V loňském roce to byl smíšený pěvecký sbor Záboj ze Sedlčan.

Letos bude naše pěvecké jaro trochu odlišné. Samozřejmě budeme jarní koncert pořádat. Budeme ale mít hned dva hostující sbory. Táborský pěvecký smíšený sbor Hlahol a smíšený pěvecký sbor Slavík z Pacova. Táborský Hlahol založený v roce 1860 má velmi bohatou tradici a oslavuje letos 150 let svého trvání. Proto se všechny tři sbory dohodly oslavit společně toto významné výročí Hlaholu. Zajímavým pojítkem mezi všemi sbory je osoba v Milevsku, zejména starší generaci dobře známá, a to profesor Stanislav Pešička. Řadu let zde působil jako učitel i jako dirigent ženského sboru při Jednotě Milevsko. Táborský Hlahol řídil v letech 1972 až 1997. Ve sboru Slavík působil až do roku 2008. S oběma jmenovanými sbory dosáhl velkých úspěchů doma i v zahraničí.

A nyní k termínů jednotlivých koncert- První koncert se uskuteční v Milevsku, v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie v soboru 17. dubna. V táboře bude tento koncert 22. května a v Pacově 5. června tohoto roku. O dalších podrobnostech k historii sborů, jejich současné práci a k programu společného koncertu budeme ještě včas informovat.