Zápisník

Těžko se nám zpívalo

2010

Napsal: Vladislav Hadáček

V pátek 24. září byl hřbitovní kostel sv. Jiljí naplněn do posledního místa. Kamarádi, přátelé a známi, také spolupracovníci z Jaderné elektrárny Temelín se přišli tento den rozloučit s milevským rodákem Jaroslavem Pejšou. Smutečního obřadu se zúčastnil i náš Milevský smíšený sbor. Našemu milému členovi jsme úvodem smutečního obřadu přišli na rozloučenou zazpívat. S velkým pohnutím jsme mu naposledy, na jeho výslovné přání, zazpívali skladbu Signore delle cime od Beppa de Marzi. Jaroslav byl velmi platným členem našeho sboru. Byl výborný kamarád, vždy sršel vtipem. Ochotně pro sbor pracoval za velkého pochopení manželky Mirky, která při pořádaných akcích sboru také ráda pomohla. Ještě jednou dík za vše, co jsi pro sbor udělal. Tvůj bas nám bude chybět. Nikdy nezapomeneme.